RSS Feed!

About me

I am a business intelligence developer working at Bizware since August 2015. In this blog I will present code samples, primarilly in tsql but also findings in all other parts of the Microsoft BI-stack.


Disclaimer: All code should be considered as "as-is", i.e. badly tested and not working until extensive testing have been made by anyone reading the code. :)


Happy coding!

MISSILE del 3: Checklista

Detta är den sista delen i artikelserien om MISSILE, har du missat de två första?
Del 1: Bakgrund
Del 2: Innehåll

Checklistan är till för att se över vad projektgruppen behöver ta ställning till. Dessa liknar de delar som gör MISSILE, men sätter viktiga frågor i fokus på ett helt annat sätt.

Kan det finnas något behov av webbtjänsten?

Detta är den första frågan som man bör ställa sig. Behovsfrågan kan man ta reda på genom att googla sin idé. Finns det ingen webbtjänst, kan man ha större chans till framgång, om någon nu vill använda tjänsten. Fördelen med en konkurrent på marknaden är att man då vet att behovet redan finns. Finns konkurrenten behöver man ”bara” skapa en bättre produkt. Chansen minskar att tjäna mycket pengar, men det gör även risken att misslyckas att nå ut till användarna, då behovet redan finns.

Hur snabbt kan du utveckla din idé, från behov till en lansering av prototypen?

Hastigheten mellan idé och lansering är mycket viktig, då webbutveckling som område går otroligt snabbt framåt på nya innovativa sätt att utveckla. Finns det inte tillräckligt med tid
eller kunskap kan projektet bli försenat. Skillnaden mellan ett traditionellt industriellt branschområde och webbutveckling är enorm när det gäller vad som är tekniskt möjligt. Har du inte tiden, fundera på att lägga ut det på någon som har den.

Kan du använda någon sorts ramverk eller färdigskrivna bibliotek för att snabba upp
utvecklingsprocessen?

Ramverk och färdigskrivna bibliotek kan snabba upp utvecklingsprocessen snabbt, då man får en fungerande plattform att stå på. Vid tekniskt elegant kod (läs: komplexa publika webbtjänster) kan dock bibliotek sakta ner laddningstiden för användaren, vilket då kan skada webbtjänstens anseende. Ha alltså i åtanke att remverk kan vara besvärliga att konfigurera
och kan sätta käppar i hjulen vid större projekt. Om applikationen är av en större karaktär rekommenderas därför en egenutvecklad kodbas.
Eftersom ramverk snabbt utvecklas har den akademiska världen inte publicerat något betydande forsknings material i frågan, även om stöd finns kring fördelarna vid objektorienterad systemutveckling.

Hur kan webbtjänsten integreras med andra webbtjänster?

Integrationsmöjligheter med andra redan existerande webbtjänster ökar chansen för att användaren använder webbtjänsten genom att redan existerande webbtjänster har användare.
Flera exempel på detta finns, bland annat facebook connect, openID samt myspaceID. Alla dessa gör att användaren inte behöver registrera sig, utan använda en redan tidigare använt ID, vilket gör att chansen att användaren testar applikationen ökar.

Vilken sorts publik webbtjänst tänker du lansera?

Denna frågar går hand i hand med behovs-frågan, och borde tas med en nypa salt, då den ”riktiga” användaren ibland inte passar in i den definition man har i åtanke. Använd inte en målgruppsanalys traditionella segmentering, använd mer generella termer såsom ”Folk som är intresserade av…”
Detta kan ge återverkningar på marknadsföringen av tjänsten. Genomslaget för exempelvis marknadsföring via sociala medier slår inte lika hårt mot ex. Svampplockare än mot it-intresserade, då svampplockare (generellt) har sämre koll på twitter då det tilltalar äldre människor mer än yngre. Använd mejl samt olika nätforum för mat (och svamp).

Skapar aktiviteten i utvecklingsprojektet affärsvärde?

För att inte ödsla tid behövs en framförhållning till lanseringen genom att hela tiden fundera på om en aktivitet som görs skapar mer värde än vad som behövs för att utföra denna. Ett
exempel på tidskrävande aktiviteter kan exempelvis vara dokumentation, men här kan även webbtjänstens funktionalitet, kontakter med reklambyråer m.m. inkluderas. Vad som ger
affärsvärde beror på lansering, utveckling, storlek på projektgrupper m.m.

Tags: , , , , ,

By | 12. Sep 2009 | Start-up, Webb | No Comments »

Leave a Reply