RSS Feed!

About me

I am a business intelligence developer working at Bizware since August 2015. In this blog I will present code samples, primarilly in tsql but also findings in all other parts of the Microsoft BI-stack.


Disclaimer: All code should be considered as "as-is", i.e. badly tested and not working until extensive testing have been made by anyone reading the code. :)


Happy coding!

MISSILE

Här kommer det snart mer information om MISSILE – modellen som är till som stöd för snabba och effektiva webbprojekt med inriktning på publika webbtjänster.

Se gärna artiklarna som jag skrivit angående MISSILE:

Del 1: Bakgrund
Del 2: Innehåll
Del 3: Checklista

För mer info hänvisar jag till vår C-uppsats som behandlar ämnet, klicka här för mer info.

Leave a Reply