RSS Feed!

About me

I am a business intelligence developer working at Bizware since August 2015. In this blog I will present code samples, primarilly in tsql but also findings in all other parts of the Microsoft BI-stack.


Disclaimer: All code should be considered as "as-is", i.e. badly tested and not working until extensive testing have been made by anyone reading the code. :)


Happy coding!

Pontén och companys korståg fortsätter

Ja, vad ska man säga? På svd läser jag följande:

Experter: Lagen tillämpas som det är tänkt

Det handlar om IPRED och om Ephones utlämning av personuppgifter. Jag ställer mig ytterst frågande till HUR detta gick till, då ftp-servern var lösenordsskyddat. Om ftp-servern var lösenordsskyddad behöver man ett lösenord, genom detta är det endast vänner som kan ta sig in på servern. Hur kom APB in om inte olagligt i så fall? Betyder detta att vem som helst kan gå in på ett nätverk i hoppet på att finna “smaskiga detaljer”, endast genom en misstanke? Är det rätt att hota någon att avslöja sitt egna lösenord för att få sin vilja igenom? Om detta inte är maffia så vad är det i så fall?

Detta stinker, det stinker eftersom nämndemän och domare i tingsrätten inte fattar (eller har blivit hotade?) hur allvarligt fel METODEN är att insamla data kring det som ligger på ftp-servern. Ett rättsövergrepp som tyvärr antagligen kommer att upprepas i framtiden.

By | 25. Jun 2009 | Uncategorized | No Comments »

Leave a Reply